Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tuyên truyền VBQPPL có hiệu lực

Danh mục các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp tết Nhâm Dần 2022 của Trung ương và Thành phố

Thực hiện theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 419/STP-PBGDPL  ngày 28 tháng 01 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Văn bản số 419/STP-PBGDPL ngày 28 tháng 01 năm 2022 (đính kèm Văn bản số 273/HĐPH và Văn bản số 276/UBND-NCPC) của Sở Tư pháp về việc ban hành Danh mục các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp tết Nhâm Dần 2022 của Trung ương và Thành phố.

(Đính kèm Văn bản số 273/HĐPH và Văn bản số 276/UBND-NCPC trong Công văn số 419/STP-PBGDPL  ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Sở Tư pháp về việc ban hành Danh mục các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp tết Nhâm Dần 2022 của Trung ương và Thành phố).


Số lượt người xem: 231Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB