Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tuyên truyền VBQPPL có hiệu lực

Văn bản số 324/STNMT-PC ngày 14 tháng 01 năm 2022 (đính kèm Phụ lục I, II) của Sở Tài nguyên và môi trường về việc ban hành Danh mục Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Số lượt người xem: 27Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB