Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tuyên truyền VBQPPL có hiệu lực

Tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống Covid-19

Thực hiện theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 3349A/STP-PBGDPL ngày 01 tháng 9 năm 2021 về việc tăng cường tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hô Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Công văn số 2830/BTP-PBGDPL ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống Covid-19.

Bộ Tư pháp đã tổng hợp, hệ thống các tài liệuinfographiccác clip... để phục vụ triển khai công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các tài liệu PBGDPL và các nội dung liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx?ItemID=1364

Các cá nhân, tổ chức có thể tham khảo các tài liệu theo các đường dẫn nêu trên.

(Đính kèm Văn bản số 2830/BTP-PBGDPL ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống Covid-19)


Số lượt người xem: 217Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB