Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tuyên truyền VBQPPL có hiệu lực

Thông báo tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (viết tắt khu vực ASEAN)

 

 

Thực hiện theo đề nghị của Công an Thành phố tại Văn bản số 1914/CATP-PV05 ngày 24 tháng 5 năm 2021 về việc Thông báo tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (viết tắt khu vực ASEAN), Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền Thông báo một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao tại khu vực ASEAN để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân biết để phòng ngừa, phát hiện, tích cực tham gia tố giác và đấu tranh với các thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

 

 

(Đính kèm Văn bản số 1914/CATP-PV05 ngày 24 tháng 5 năm 2021)

 


Số lượt người xem: 104Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB