Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tuyên truyền VBQPPL có hiệu lực

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Thực hiện theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 966/STP-PBGDPL ngày 13 tháng 3 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Văn bản số 655/BTC ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” kèm theo Thể lệ cuộc thi.

Đường link tham gia cuộc thi: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn

(Đính kèm Văn bản số 966/STP-PBGDPL ngày 13 tháng 3 năm 2021 của Sở Tư pháp và Văn bản số 655/BTC ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”)


Số lượt người xem: 99Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB