Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tuyên truyền VBQPPL có hiệu lực

Tuyên truyền phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021

Thực hiện theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 501/STP-BTTP ngày 03 tháng 02 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Công văn số 151/HĐPH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.

(Đính kèm Công văn số 501/STP-BTTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Sở Tư pháp và Công văn số 151/HĐPH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương)


Số lượt người xem: 265Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB