Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tuyên truyền VBQPPL có hiệu lực

Phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dự luận xã hội quan tâm

Để thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tân, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến nội dung Công văn số 362/BTP-PBGDPL ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Công văn đính kèm


Số lượt người xem: 168Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB