Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tuyên truyền VBQPPL có hiệu lực

Toàn văn bản

Đang cập nhật ...

STT Loại văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
I Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp
         
II Lĩnh vực khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
         
III

Lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

         
IV Lĩnh vực đấu thầu
         
V
Lĩnh vực hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
         
VI Lĩnh vực đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước
         
VII Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
         

 


Số lượt người xem: 830Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB