Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Danh sách các văn bản pháp luật cần quan tâm (tháng 8 năm 2022)
Danh sách các văn bản pháp luật mới ban hành (cập nhật tháng 8 năm 2022)
Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Danh mục các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp tết Nhâm Dần 2022 của Trung ương và Thành phố
Văn bản số 324/STNMT-PC ngày 14 tháng 01 năm 2022 (đính kèm Phụ lục I, II) của Sở Tài nguyên và môi trường về việc ban hành Danh mục Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống Covid-19
Thông báo tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (viết tắt khu vực ASEAN)
Giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021 của Bộ Tư pháp
Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Tuyên truyền phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021
Tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính
Tuyên truyền thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dự luận xã hội quan tâm
Toàn văn bản
Góp ý khoản, Điều chưa phù hợp với tình hình thực tế
LIÊN KẾT WEB