Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Phổ biến giáo dục pháp luật > Categories

Category : Tuy��n truy���n VBQPPL c�� hi���u l���c

August 12
Danh sách các văn bản pháp luật cần quan tâm (tháng 8 năm 2022)
August 12
Danh sách các văn bản pháp luật mới ban hành (cập nhật tháng 8 năm 2022)
June 29
Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
February 11
Danh mục các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp tết Nhâm Dần 2022 của Trung ương và Thành phố
January 26
Văn bản số 324/STNMT-PC  ngày 14 tháng 01 năm 2022 (đính kèm Phụ lục I, II) của Sở Tài nguyên và môi trường về việc ban hành Danh mục Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
September 17
Tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống Covid-19
June 17
Thông báo tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (viết tắt khu vực ASEAN)
May 05
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021 của Bộ Tư pháp
May 05
Giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển
March 31
Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
1 - 10Next