Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Phổ biến giáo dục pháp luật > Categories

Category : Tuyên truyền VBQPPL có hiệu lực

May 05
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021 của Bộ Tư pháp
May 05
Giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển
March 31
Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
February 09
Tuyên truyền phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường  phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021
February 04
Tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 108/2020/TT-BTC  ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính
August 07
Tuyên truyền thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
June 05
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
March 16
Phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dự luận xã hội quan tâm
July 09
Toàn văn bản
1 - 10Next