Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

        Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/10/2014 theo đường công văn và email: kmtri.skhdt@tphcm.gov.vn để kịp tổng hợp báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy van nhân dân Thành phố theo quy định.

        Công văn hướng dẫn;

         Biểu mẫu đính kèm.

 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB