Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2020

        Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố vế xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016 – 2020;
        Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2016 – 2020 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/10/2014 theo đường công văn và email: tonghop.skhdt@tphcm.gov.vn để kịp tổng hợp báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.
         + Đề cương

         + Bảng biếu: 2011 - 2015, 2016 - 2020


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB