Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

Khung hướng dẫn đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân Thành phố tại Công văn số 7062/VP-TH ngày 29 tháng 06 năm 2018; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4028/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 06 năm 2018, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 tháng 07 năm 2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11 tháng 07 năm 2018 bằng đường công văn và email: tonghop.skhdt@tphcm.gov.vn (Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội) để kịp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

 

Khung hướng dẫn (Tải về)

Biểu mẫu giữa kỷ.

Biểu mẫu năm 2019.


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB