Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/07/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và các Nghị quyết có liên quan

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 9697/VP-TH ngày 26/07/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi các Sở - ban - ngành, quận - huyện và chủ đầu tư Nghị quyết số 13/NQ-HĐND và các Nghị quyết có liên quan (đính kèm Danh mục).
 Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB