Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

Quyết định 1482/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định 1482/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 về Kế hoạch phát triển 500.000 doang nghiệp đến năm 2020.

 

Mục tiêu:

Hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 thành phố có ít nhất 500.000 doanh nghiệp hoạt động.

Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

Tăng cường triển khai và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố trong thời gian tới.

 

Đối tượng áp dụng:

Các hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Các doanh nghiệp đăng ký và hoạt động theo Luật doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện liên quan đến công tác chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

Chi tiết đính kèm file: 1482/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB