Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

Hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 12800/VP-THKH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế - xã hội 5 năm 2011 -  2015 theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020.

                Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đăng dự thảo nội dung Báo cáo trên tại trang Web của Sở theo địa chỉ http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn tại mục “Kinh tế - xã hội / Hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020”; kính đề nghị các đơn vị khẩn trương cập nhật nội dung và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12 tháng 01 năm 2016 theo đường công văn và email: tonghop.skhdt@tphcm.gov.vn để kịp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

1. File dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, thu chi ngân sách giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016 – 2020

* File dự thảo BAO CAO KTXH 5 NAM 2011-2015

* Công văn

* Bảng biểu đính kèm ( Bảng biểu 1 , Bảng biểu 2)

* Địa chỉ e-mail nhận báo cáo: tonghop.skhdt@tphcm.gov.vn

 

 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB