Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

Về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở - ban – ngành, quận – huyện và chủ đầu tư triển khai thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố

Theo các văn bản đính kèm


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB