Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Hệ sinh thái Khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 về Hệ sinh thái Khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Mục tiêu:

Hoàn chỉnh Hệ sinh thái khởi nghiệp, trong đó hệ sinh thái sản xuất theo công nghệ cao, Thương mại điện tử, công nghệ thông tin và hệ sinh thái dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Hoàn thiện các cơ chế chính sách đột phá nhằm hỗ trợ và phát triển hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đối tượng áp dụng:

Các ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các ý tưởng và dự án khởi nghiệp phải có khả năng thành lập doanh nghiệp và đi vào hoạt động.

Chi tiết đính kèm file: Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB