Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2015
Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách Thành phố tháng 11, 11 tháng và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2015 Tập tin đính kèm
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2016
Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế -  xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách Thành phố tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2016 Tập tin đính kèm
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015
Công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh Thành phố tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2015.   Tài liệu đính kèm
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2015
Công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh Thành phố tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2015.   Tài liệu đính kèm
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015   Tài liệu đính kèm
LIÊN KẾT WEB