Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Tp.HCM năm 2012

 

 

STT
Danh mục các dự án, chương trình
Thông tin chi tiết
1
Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm và Dạy nghề
 
2
Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
 
3
Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế
 
4
Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình
 
5
Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm
 
6
Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá
 
7
Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo
 
8
Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy:
 
9
Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm
 
10
Chương trình mục tiêu quốc giao Phòng, chống HIV/AIDS
 
11
Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 


Số lượt người xem: 684Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB