Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Luật

1. Luật Đấu thầu mới (Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013)

2. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hết hiệu lực một phần)
3. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hết hiệu lực)
4. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (hết hiệu lực một phần)

5. Luật Đầu tư công

6. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

 


Số lượt người xem: 755Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB