Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Các văn bản của TP. HCM

1. Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/5/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố (Văn bản đính kèm)

2. Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực một phần)
3. Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 19/04/2012 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn thành phố (Văn bản đính kèm)

 


Số lượt người xem: 1572Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB