Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục đầu tư

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản để thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, căn cứ Điều 71 và Điều 72 Luật Đầu tư và Điều 102, Điều 104, Điều 105 - Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư truy cập trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại (
https://adminfdi.mpi.gov.vn/).

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có thể tham khảo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung nêu trên tại địa chỉ
https://adminfdi.mpi.gov.vn/\Hướng dẫn sử dụng để thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định.

Trường hợp, doanh nghiệp/dự án chưa được cấp tài khoản, đề nghị nộp Phiếu đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, thông tin về tài khoản truy cập và mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ email của quý Công ty cung cấp trên phiếu đăng ký tạo tài khoản.

Đối với các doanh nghiệp đã được cấp tài khoản trên hệ thống, tài khoản đó vẫn tiếp tục sử dụng, tên đăng nhập của tài khoản doanh nghiệp được chuyển thành tên đăng nhập của dự đầu tư của doanh nghiệp đó. Trường hợp doanh nghiệp đó nhiều hơn 01 dự án thì tài khoản doanh nghiệp được chuyển sang dự án đầu tiên của doanh nghiệp đó, các dự án còn lại phải cấp tài khoản riêng cho dự án đó.
 
Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, khó khăn, đề nghị quý Công ty liên hệ Chị Nguyễn Thị Hoa Cúc, số điện thoại: 0938239029, địa chỉ email: nthcuc.skhdt@tphcm.gov.vn để được hướng dẫn./.

File mẫu phiếu đăng ký.

 Số lượt người xem: 1572Bản in Quay lại

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:
    LIÊN KẾT WEB