Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục đầu tư

Về triển khai cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/04/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về phê duyệt thời gian giải quyết và cách thức thu phí công bố thông tin doanh nghiệp hồ sơ ĐKĐT và ĐKKD theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Sở Kế hoạch và Đầu tư chính thức triển khai phục vụ dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo cơ chế “một cửa”.

Theo đó, trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký Đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đồng thời cho cả 2 thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh.

- Thành phần hồ sơ đăng ký đầu tư: Nhà đầu tư, doanh nghiệp tham khảo tại địa chỉ: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/

Đăng ký đầu tư/Các thủ tục hành chính của Phòng Đăng ký Đầu tư.

- Thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh: Nhà đầu tư, doanh nghiệp tham khảo tại địa chỉ: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/

Đăng ký doanh nghiệp/ Thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

 

* Thời gian giải quyết thủ tục:

- Đối với hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT: 12 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Đối với hồ sơ quy định tại Khoản 2, 3 Điều 4 Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT: 09 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

 

* Lưu ý:

- Trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có sự trùng lặp giấy tờ (Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân có giá trị pháp lý tương đương đối với trường hợp nhà đầu tư là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức; Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp), Nhà đầu tư, doanh nghiệp hỗ trợ nộp 01 bản sao (bản photocopy) kèm theo bản chính hoặc bản sao hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố thông tin doanh nghiệp sẽ được thu tại Phòng Đăng ký Đầu tư.


Số lượt người xem: 3985Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB