Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục đầu tư

Các thủ tục hành chính của Phòng Kinh tế đối ngoại

1.Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố

2.Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

3.Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

4.Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

5.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

6.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

7.Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

8. Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy CNDKDT đối với trường hợp không điều chỉnh QDCTDT

9.Thủ tục điều chỉnh Giấy CNDKDT đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBNDTP

10. Thủ tục điều chỉnh Giấy CNDKDT đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của TTgCP

11.Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

12. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

13. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

14. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

15. Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

16. Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

17. Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

18. Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

19. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

20. Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

21. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

22. Thủ tục đổi Giấy CNDKDT cho dự án hoạt động theo GPDT, Giấy CNDKDT hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

23. Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư

24.Thủ tục bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

25.Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

1. Procedures for issuance of the decision on investment policies by the People’s Committees of Ho Chi Minh City.

2. The Prime Minister’s authority to issue decisions on investment policies

3. The National Assembly’s authority to issue decisions on investment policies

4. Procedures of adjusting decisions on investment policies by The Prime Minister, People’s Committee of the City for investment projects that are not required to have Investment Registration Certificates The Prime Minister’s authority to issue decisions on investment policies

5. Procedures for issuance of Certificate of investment registration for projects not subject to issuance of a decision on investment policies

6. Procedures for issuance of Investment Registration Certificate to investment project that is required to have a decision on investment policy.

7. Procedures of adjusting Investment registration certificates to change the investment project’s name, investor’s address, or investor’s name

8. Procedures for adjusting Investment Registration Certificates of investment projects that are not required to have decisions on investment guidelines.

9. Procedures for adjusting Investment Registration Certificates of investment projects whose decisions on investment guidelines are issued by the People’s Committees of provinces.

10. Procedure for adjusting the Certificate of investment registration of investment project whose decision on investment policy is issued by the Prime Minister

11. Procedure for transferring project

12. Procedure for adjusting a project in case of corporate division, acquisition, consolidation, or conversion

13. Procedure for adjusting an investment project according to a court decision or arbitral award

14. Procedures for reissuance of Investment Registration Certificate

15. Procedures for correction of information on Investment Registration Certificate

16. Procedures for returning the Investment Registration Certificate

17. Procedures for extension of project schedule.

18. Procedures of Suspension or cessation of investment projects

19. Procedures of Termination of investment projects

20. Procedures of Establishment of executive offices of foreign investors under BCCs

21. Procedures of Termination of operation of executive offices of foreign investors under BCCs

22. Procedure of replacing Investment License/Investment Certificate or equivalent documents with Investment Registration Certificate

23. Procedure of providing investment projects’ information

24. Procedure of assurance of investment incentives upon changes of laws (leading to the fact that the project is no longer received the granted investment incentives)

25. Procedure of contributing capital, buying shares, or buying capital contributions by the foreign investors.


Số lượt người xem: 85967Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB