Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục đầu tư

Các thủ tục hành chính của Phòng Đăng ký Đầu tư

1.Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố

2.Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

3.Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

4.Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

5.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

6.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

7.Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

8. Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy CNDKDT đối với trường hợp không điều chỉnh QDCTDT

9.Thủ tục điều chỉnh Giấy CNDKDT đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBNDTP

10. Thủ tục điều chỉnh Giấy CNDKDT đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của TTgCP

11.Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

12. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

13. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

14. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

15. Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

16. Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

17. Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

18. Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

19. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

20. Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

21. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

22. Thủ tục đổi Giấy CNDKDT cho dự án hoạt động theo GPDT, Giấy CNDKDT hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

23. Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư

24.Thủ tục bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

25.Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài


Số lượt người xem: 62759Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB