Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Quy định về vận tải, môi trường, nhượng quyền thương mại và báo cáo

1. Bộ Luật Hàng hải 2005 (Văn bản đính kèm)

2. Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010 (Văn bản đính kèm)

3. Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại (Văn bản đính kèm)

4. Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực một phần)

5. Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Văn bản đính kèm)

 


Số lượt người xem: 2352Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB