Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Quy định về lĩnh vực dịch vụ giáo dục, đào tạo

1. Luật 44/2009/QH12 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục (Văn bản đính kèm)

2. Nghị định số 165/2004/NĐ-CP ngày 16/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một thi hành một số điều của luật giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao dục (Văn bản đính kèm)


Số lượt người xem: 2879Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB