Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án FDI có quy mô vốn đăng ký từ 50 triệu đô la Mỹ trở lên, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị nếu có trong quá trình triển khai
Thực hiện theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3916/BKHĐT-ĐTNN ngày 11/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án FDI có quy mô vốn đăng ký từ 50 triệu đô la Mỹ trở lên biết và thực hiện nội dung báo cáo theo danh sách, biểu mẫu đính kèm và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua email: lvthinh.skhdt@tphcm.gov.vn hạn chót vào...
Các văn bản quy phạm pháp luật
    Lĩnh vực Hết hiệu lực/Không còn phù hợp Thay thế/Bổ sung         Quy định về lĩnh vực Bất động sản - L...
Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015
Văn bản đính kèm
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Văn bản đính kèm
Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Văn bản đính kèm

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB