Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
File đính kèm
Các quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư
1. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) (Văn bản đính kèm) 2. Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Văn bản đính kèm) 3. Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Văn bản...
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
File đính kèm
Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
File đính kèm.     Phụ lục I đính kèm. Phụ lục II đính kèm.  
Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 đính kèm. Văn bản word.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB