Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 đính kèm. Văn bản word.
Về việc hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đúng quy định về ngoại hối
Đính kèm Văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Các văn bản quy phạm pháp luật
    Lĩnh vực Hết hiệu lực/Không còn phù hợp Thay thế/Bổ sung         Quy định về lĩnh vực Bất động sản - L...
Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015
Văn bản đính kèm
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Văn bản đính kèm

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB