Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án FDI có quy mô vốn đăng ký từ 50 triệu đô la Mỹ trở lên, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị nếu có trong quá trình triển khai

Thực hiện theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3916/BKHĐT-ĐTNN ngày 11/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án FDI có quy mô vốn đăng ký từ 50 triệu đô la Mỹ trở lên biết và thực hiện nội dung báo cáo theo danh sách, biểu mẫu đính kèm và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua email: lvthinh.skhdt@tphcm.gov.vn hạn chót vào ngày 29/6/2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư mong sớm nhận được báo cáo của các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư.

Danh sách và biểu mẫu báo cáo đính kèm.

Công văn 3916/BKHĐT-ĐTNN ngày 11/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Số lượt người xem: 1022Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB