Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Quy định về lĩnh vực đất đai

1. Luật Đất đai 2013 (Văn bản đính kèm)
2. Luật Đất đai 2003 (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực)

3. Luật số 48/2010/QH12 của Quốc hội về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Văn bản đính kèm)

4. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Văn bản đính kèm)
5. Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư (Văn bản đính kèm)

6. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư  (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực)

7. Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Văn bản đính kèm)(hết hiệu lực)

8. Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/07/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm  (Văn bản đính kèm)(hết hiệu lực một phần)


Số lượt người xem: 2487Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB