Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Các quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư

1. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) (Văn bản đính kèm)


2. Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (
Văn bản đính kèm)


3. Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (
Văn bản đính kèm)


Số lượt người xem: 101Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB