Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Về việc hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đúng quy định về ngoại hối
Đính kèm Văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Các văn bản quy phạm pháp luật
    Lĩnh vực Hết hiệu lực/Không còn phù hợp Thay thế/Bổ sung         Quy định về lĩnh vực Bất động sản - L...
Luật đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021
Văn bản đính kèm
Về hoạt động logistics của nhà đầu tư nước ngoài
Văn bản đính kèm
Về lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ logistics đối với nhà đầu tư nước ngoài
Văn bản đính kèm
LIÊN KẾT WEB