Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Về lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ logistics đối với nhà đầu tư nước ngoài
Văn bản đính kèm
Thông báo về một số cam kết Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết (đang cập nhật ...)
Nhằm tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tra cứu các cam kết Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết để áp dụng vào quá trình thực hiện hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu tư cũng như tham khảo phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư liệt kê một số cam kết sau: - Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ ký kết giữa Việt Nam và Tổ chức thư...
Quy định về đầu tư ra nước ngoài.
Văn bản đính kèm
Quy định chung về đầu tư
1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 (Văn bản đính kèm) 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (Văn bản đính kèm) (Không còn phù hợp) 3. Luật 37/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp (Văn bản đính kèm) (Hết hiệu lực) 4. Luật Đầu tư (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực một phần)(Hết hiệu lực) 5. Luật Doanh n...
Quy định về vận tải, môi trường, nhượng quyền thương mại và báo cáo
1. Bộ Luật Hàng hải 2005 (Văn bản đính kèm) 2. Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010 (Văn bản đính kèm) 3. Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại (Văn bản đính kèm) 4. Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng ...
LIÊN KẾT WEB