Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
File đính kèm
Các quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư
1. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) (Văn bản đính kèm) 2. Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Văn bản đính kèm) 3. Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Văn bản...
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản để thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, căn cứ Điều 71 và Điều 72 Luật Đầu tư và Điều 102, Điều 104, Điều 105 - Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư truy cập trên Hệ thống thông tin quốc gia...
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
File đính kèm
Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
File đính kèm.     Phụ lục I đính kèm. Phụ lục II đính kèm.  

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB