Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

“Sổ tay đầu tư” năm 2023
Sổ tay đầu tư” năm 2023 Kể từ khi ra đời, Luật Đầu tư năm 2020 đã làm rõ được quy trình, thủ tục thực hiện dự án đồng thời phần nào tháo gỡ được những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, quá trình thực hiện một dự án đầu tư hiện nay không chỉ thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư mà còn phải thực hiện theo nhiều quy định của pháp luật có liên quan như phá...
Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm.
Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
File đính kèm
Các quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư
1. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) (Văn bản đính kèm) 2. Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Văn bản đính kèm) 3. Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Văn bản...
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản để thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, căn cứ Điều 71 và Điều 72 Luật Đầu tư và Điều 102, Điều 104, Điều 105 - Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư truy cập trên Hệ thống thông tin quốc gia...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB