Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Đăng ký đầu tư > Categories

Category : Tổng quan về tình hình đầu tư

October 29
Báo cáo tình hình thiệt hại do dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (CẬP NHẬT THÁNG 10/2020)
August 28
Báo cáo nhanh tác động của Dịch COVID-19 đến doanh nghiệp FDI trên địa bàn và kiến nghị biện pháp xử lý (Cập nhật tháng 8/2020)
March 25
Thông tin cần biết - Khảo sát và bình chọn doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2016
August 10
Tổng quan về tình hình đầu tư
August 10
Chính sách ưu đãi đầu tư