Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đăng ký đầu tư > Categories

Category : Văn bản pháp luật

June 28
Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án FDI có quy mô vốn đăng ký từ 50 triệu đô la Mỹ trở lên, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị nếu có trong quá trình triển khai
April 22
Các văn bản quy phạm pháp luật
March 11
Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015
March 11
Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
March 11
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
March 11
Về hoạt động logistics của nhà đầu tư nước ngoài
March 11
Về lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ logistics đối với nhà đầu tư nước ngoài
December 29
Thông báo về một số cam kết Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết (đang cập nhật ...)
November 04
Quy định về đầu tư ra nước ngoài.
July 11
Quy định chung về đầu tư
1 - 10Next