Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2022

1. Tình hình chung
    Trong tháng 4 năm 2022:
    - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.746 doanh nghiệp, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 34.022 tỷ đồng, giảm 25,78% so với cùng kỳ năm 2021.
    - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 1.209 doanh nghiệp, tăng 14,16% so với cùng kỳ năm 2021.
    - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 1.637 doanh nghiệp, tăng 23,83% so với cùng kỳ năm 2021.
    - Số doanh nghiệp đã giải thể là 277 doanh nghiệp, giảm 38,72% so với cùng kỳ năm 2021.
  2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề
    - Theo loại hình: - Theo lĩnh vực, ngành nghề:Số lượt người xem: 102Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB