Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2022

    1. Tình hình chung
    Trong tháng 01 năm 2022:
    - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.607 doanh nghiệp, tăng 40,73% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 39.706 tỷ đồng, giảm 40,62% so với cùng kỳ năm 2021.
    - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 5.012 doanh nghiệp, tăng 40,79% so với cùng kỳ năm 2021.
    - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 8.917 doanh nghiệp, tăng 69,82% so với cùng kỳ năm 2021.
    - Số doanh nghiệp đã giải thể là 429 doanh nghiệp, tăng 3,62% so với cùng kỳ năm 2021.
    2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề
    - Theo loại hình:


    - Theo lĩnh vực, ngành nghề:


Số lượt người xem: 66Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB