Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Văn bản Luật

 

Stt

Tên Luật       

Ngày ban hành

Tình trạng

1

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

26/11/2014

Còn hiệu lực

2

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

26/11/2014

Còn hiệu lực

3

Luật Hợp tác xã 23/2012/QH13

20/11/2012

Còn hiệu lực

4

Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13

18/06/2013

Còn hiệu lực

5

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

29/11/2005

Hết hiệu lực

6

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11

29/11/2005

Hết hiệu lực

7

Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11

26/11/2003

Hết hiệu lực

 


Số lượt người xem: 27441Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB