Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Nghị định

 

Stt

Tên Nghị Định

Ngày ban hành

Tình trạng

1

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

14/09/2015

Còn hiệu lực

2

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

19/10/2015

Còn hiệu lực

3

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

01/6/2016

Có hiệu lực từ ngày 15/7/2016

4

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

12/11/2015

Còn hiệu lực

5

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

21/11/2013

Còn hiệu lực

6

Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

20/09/2010

Còn hiệu lực

7

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

18/07/2011

Còn hiệu lực

8

Nghị định số 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

19/03/2010

Còn hiệu lực

9

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

01/10/2010

Còn hiệu lực

10

Nghị định số 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

19/05/2007

Còn hiệu lực

11

Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ: Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

05/09/2005

Còn hiệu lực

12

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

09/01/2013

Hết hiệu lực

13

Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

09/01/2013

Hết hiệu lực

14

Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

11/11/2013

Hết hiệu lực

15

Nghị định số 87/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã 

11/7/2005

Hết hiệu lực

16

Nghị định số 77/2005/NĐ- của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã 

09/06/2005

Hết hiệu lực

17

Nghị định số 177/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003 

12/10/2004

Hết hiệu lực

18 Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 24/10/2014 Còn hiệu lực

 

 


Số lượt người xem: 23276Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB