Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Quyết định, Công văn

Stt

Tên Văn bản

Ngày ban hành

Tình trạng

1

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

01/12/2015

Còn hiệu lực

2

Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2016 về việc Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp

17/5/2016

Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

3

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

23/02/2016

Còn hiệu lực

4

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

05/4/2016

Còn hiệu lực

5

Thông tư số 220/2013/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

31/12/2013

 

Còn hiệu lực

6

Thông tư số 106/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

09/08/2013

 

Còn hiệu lực

7

Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

23/10/2012

 

Còn hiệu lực

8

Thông tư số 131/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

06/09/2010

Còn hiệu lực

9

Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

21/01/2013

Hết hiệu lực

 

10

Thông tư số 117/2010/BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

5/8/2010

Hết hiệu lực

 

11

Thông tư số 14/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

4/6/2010

Hết hiệu lực

 

12

Thông tư số 05/2005/TT-BKH Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

15/12/2005

Hết hiệu lực

 


Số lượt người xem: 24954Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB