Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Ví dụ mã hóa ngành nghề kinh doanh

 

Ví dụ 1: mã hóa ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp
Hiện nay công ty có ngành nghề kinh doanh: “Thiết kế công trình điện dân dụng, công nghiệp. Thiết kế công trình chiếu sáng vỉa hè. Thi công lắp đặt hệ thống cơ –điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV. Mua bán máy móc, phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị cơ-điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.”
Nay mã hóa và chi tiết ngành nghề như sau:
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế công trình điện dân dụng, công nghiệp. Thiết kế công trình chiếu sáng vỉa hè.
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:Thi công lắp đặt hệ thống cơ –điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV,
4329
 
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống trộm, camera quan sát.
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị cơ-điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.
 
Doanh nghiệp sử dụng mẫu thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh để điều chỉnh ngành nghề theo hướng dẫn trên. Tham khảo mẫu tại địa chỉ website www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/Đăng ký doanh nghiệp/Thủ tục đăng ký doanh nghiệp…
 
Ví dụ 2: mã hóa ngành nghề để đăng ký thành lập chi nhánh
Doanh nghiệp có các ngành nghề kinh doanh như ở ví dụ 1. Nay đăng ký hoạt động chi nhánh với ngành nghề “Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống trộm, camera quan sát.”  thì công ty cần thực hiện các bước sau:
-   Bước 1: mã hóa ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và đăng ký ngành nghề kinh doanh chính cho doanh nghiệp. Việc mã hóa và chi tiết ngành nghề của doanh nghiệp được thực hiện như ở ví dụ 1.
Doanh nghiệp sử dụng mẫu Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh để mã hóa chi tiết ngành nghề của doanh nghiệp và mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế để đăng ký ngành chính cho doanh nghiệp theo hướng dẫn trên.
Tham khảo mẫu Thông báo tại địa chỉ website www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/Đăng ký doanh nghiệp/Thủ tục đăng ký doanh nghiệp…
-   Bước 2: sau khi hoàn tất đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp,  doanh nghiệp đăng ký ngành nghề hoạt động của chi nhánh/địa điểm kinh doanh như sau:
 
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:Thi công lắp đặt hệ thống cơ –điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV,
 
          Ví dụ 3: cách ghi ngành nghề khi đăng ký hoạt động chi nhánh/địa điểm để làm kho chứa hàng
Công ty có ngành kinh doanh cấp 4 là:
 “Bán buôn vải, hàng may sẳn, giày dép – 4641”;
 “Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng – 4663:
Chi tiết: Bán buôn xi mặng, gạch xây;  
Nay đăng ký chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh để chứa hàng thì đăng ký ngành cho kho chứa hàng như sau:
 
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: kho chứa hàng xi măng
4641
Bán buôn vải, hàng may sẳn, giày dép
Chi tiết: kho chứa hàng
         
Đồng thời sẽ chọn một trong các mã ngành nghề cấp 4 của chi nhánh, địa điểm kinh doanh để đăng ký ngành nghề chính.
 
 

 

 

LIÊN KẾT WEB