Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Thông báo về việc áp dụng Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ) có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2018.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp; Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg nêu trên và văn bản số 225/ĐKKD-NV ngày 15/8/2018 của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo như sau:

1. Kể từ ngày 20/8/2018, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã được tiếp nhận từ ngày 16/8/2018 trở về trước đang có yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ: Doanh nghiệp lưu ý thực hiện hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh trước ngày 18/8/2018 để Phòng Đăng ký kinh doanh giải quyết trước ngày 20/8/2018.

Hồ sơ nộp sau ngày 18/8/2018: đề nghị doanh nghiệp rà soát lại ngành nghề kinh doanh đã kê khai cho phù hợp với Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

2. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh đăng ký qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc Chương trình Phục vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà đã được phản hồi chấp thuận trước ngày 18/8/2018: Doanh nghiệp vui lòng hoàn tất nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh trước ngày 18/8/2018 để Phòng Đăng ký kinh doanh giải quyết trước ngày 20/8/2018.

 

3. Doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc trước ngày 20/8/2018: doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tiếp tục hoạt động với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký.

Phòng Đăng ký kinh doanh Thông báo để quý doanh nghiệp biết, thực hiện./.


Số lượt người xem: 6114Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB