Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ (Theo mẫu);

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;

3. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có).


Số lượt người xem: 14911Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB