Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký doanh nghiệp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

 

A. Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (mẫu quy định);

2.  Quyết định của các thành viên hợp danh về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

3. Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn

 giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

C. Kết quả

thực hiện

- Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nếu hồ sơ hợp lệ;

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

D. Lệ phí

Không thu phí


Số lượt người xem: 371Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB