Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký doanh nghiệp

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

A. Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (mẫu quy định);

2. Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (mẫu tham khảo);

3. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

4. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;

6. Con dấu của chi nhánh (nếu có);

7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

10. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn

 giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

C. Kết quả

thực hiện

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

D. Lệ phí

Không thu phí

 

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

A. Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);

2. Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);

3. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;

5. Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có);

6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn

 giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

C. Kết quả

thực hiện

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện nếu hồ sơ hợp lệ;

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

D. Lệ phí

Không thu phí

 


Số lượt người xem: 5255Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB