Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Một số điều cần biết sau khi đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Các trường hp b thu hi giy chng nhn đăng ký doanh nghip

(Theo Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập;

c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.


Số lượt người xem: 14800Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB