Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2022

1. Tình hình chung
    Trong tháng 3 năm 2022:
    - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 4.778 doanh nghiệp, tăng 10,68% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 52.424 tỷ đồng, tăng 2,75% so với cùng kỳ năm 2021.
    - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 958 doanh nghiệp, tăng 12,44% so với cùng kỳ năm 2021.
    - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 1.025 doanh nghiệp, tăng 18,36% so với cùng kỳ năm 2021.
    - Số doanh nghiệp đã giải thể là 377 doanh nghiệp, giảm 33,74% so với cùng kỳ năm 2021.
    2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề
    - Theo loại hình:

    
    - Theo lĩnh vực, ngành nghề:


Số lượt người xem: 31Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB