Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn kê khai thông tin đăng ký thuế

Năm tài chính: là niên độ kế toán. Niên độ kế toán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là từ 01/01 đến 31/12 dương lịch.
Đăng ký xuất khẩu: xuất nhập khẩu là quyền của doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp chọn hoặc không tùy theo dự kiến hoạt động của doanh nghiệp. Chi nhánh có thể hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tùy theo ủy quyền của doanh nghiệp.
Các loại thuế phải nộp: nộp thuế loại nào thì đánh dấu vào những ô đó.
Ngành, nghề kinh doanh chính: doanh nghiệp chỉ chọn 1 ngành trong số các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký tại mục 4 Giấy đề nghị để làm ngành chính.
 
 


Số lượt người xem: 73660Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB